1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Парламентарни избори 2023 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - ЦИК - отвори ТУК...

СЪОБЩЕНИЕ относно обученията на членовете на СИК/ПСИК в Община Попово за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ПОКАНА за Провеждане на консултации за назначаване на съставите на ПСИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ЗАПОВЕД №З-23-150/01.03.2023 г. относно агитационни материали /плакати, обръщения, реклами и др./ за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ЗАПОВЕД №З-23-142/27.02.2023 г. за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ЗАПОВЕД за определяне избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ЗАПОВЕД за определяне избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април  2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно избирателите с трайни увреждания за гласуване за изборите за Народно събрание на 02 април  2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно възможност за справка за номер и адрес на избирателната секция за гласуване за изборите за Народно събрание на 02 април  2023 г.


Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

Приложение № 21-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ  за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)


Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/


ПОКАНА за Провеждане на консултации за назначаване на съставите на СИК  за изборите за Народно събрание на 02 април  2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 28 за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

агитационни материали
placeholder