1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Парламентарни избори 2021 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща

ИНФОРМАЦИЯ относно гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност за упражняване правото им на глас в деня на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на състав на СИК в  COVID отделението в МБАЛ Попово изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно възможността на избирателите, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, да гласуват с подвижни избирателни кутии в изборите за народни представители на 4 април 2021 г..

ЗАПОВЕД за избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-124 /26.02.2021г. за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 22 произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на съставите на СИК  за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.5 от 19.01.2021г.

ЗАПОВЕД за допълване на заповед №З-21-72/04.02.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на Община Попово за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

агитационни материали
placeholder