Парламентарни избори 2021 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

Печат

Покана за провеждане на консултации относно назначаване на състав на СИК в  МБАЛ Попово  за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г., насрочени с Указ № 130 от 10 май 2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г. - (публ. на 06.07.2021 г.)

Работа с машина в изборния ден при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обученията за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-420/17.06.2021 г. за определяне /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-407/09.06.2021 г. за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на съставите на СИК  за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 28 произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.


ИНФОРМАЦИЯ относно гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност за упражняване правото им на глас в деня на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Провеждане на консултации относно назначаване на състав на СИК в  МБАЛ Попово  за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г., насрочени с Указ № 130 от 10 май 2021г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно възможността на избирателите, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, да гласуват с подвижни избирателни кутии в изборите за народни представители на 4 април 2021 г..

ЗАПОВЕД за избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД З-21-124 /26.02.2021г. за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 22 произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации относно назначаване на съставите на СИК  за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр.5 от 19.01.2021г.

ЗАПОВЕД за допълване на заповед №З-21-72/04.02.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на Община Попово за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

агитационни материали