1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Почви

PDFПечатЕ-поща

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата.

Основно промишлената дейност е съсредоточена в гр. Попово в производствената зона, разположена в източната част на града.

В производствената зона функционират производствата на машиностроенето, хранително-вкусовата, шивашката, текстилната, химическата промишленост, складови дейности и др. 

Зоната е разположена на подветрената страна на посоката на преобладаващите ветрове. 

При функционирането си, отделните производства изхвърлят в атмосферата и водите отпадъци, които оказват минимално негативно влияние върху качествата на елементите на обкръжаващата среда и на почвата.

placeholder