1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване
Финансираща програма: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Стойност на проекта: 4 893 375,41 лв.
Период на изпълнение: от юли 2008 г. до юли 2010 г.
Основна цел на проекта: Да допринесе за осигуряване на модернизирана и рентабилна общинска образователна инфраструктура в община Попово чрез ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, което също така ще доведе до устойчиво развитие и интегриране на територията на градския ареал, равен достъп и социално включване на населението от малцинствените групи в общината.
Основни дейности:

ЛОТ №1:

Целодневна детска градина (ЦДГ) №3 „Лястовичка” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, закупуване и инсталиране на кухненско оборудване за работа с природна газ;

ЛОТ №2: Целодневна детска градина (ЦДГ) №2  „Пролет” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и преоборудване на кухня за работа с природна газ;
ЛОТ №3: Целодневна детска градина ЦДГ No.4 „Славейче” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност;
ЛОТ №4: Целодневна детска градина (ЦДГ) No.6 „Здравец” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване;
ЛОТ №5: ОУ „Св. Климент Охридски” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна архитектурна среда и оборудване за спортни занимяния;
ЛОТ №6: ОУ „Л.Каравелов” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда;
ЛОТ №7: ОУ „Н.Й.Вапцаров” - гр.Попово - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда;
ЛОТ №8: ОУ „А.Страшимиров” - с.Светлен - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда;
ЛОТ №9: ОУ „Хр.Ботев” - с.Ломци - Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда.
Постигнати резултати:

Целодневна детска градина (ЦДГ) №3 „Лястовичка” - гр.Попово - ЛОТ №1

Преди:
Сега:

Целодневна детска градина (ЦДГ) №2  „Пролет” - гр.Попово - ЛОТ №2

Преди:
Сега:

Целодневна детска градина ЦДГ No.4 „Славейче” - гр.Попово - ЛОТ №3


Преди:
Сега:

Целодневна детска градина (ЦДГ) No.6 „Здравец” - гр.Попово - ЛОТ №4

Преди:
Сега:

ОУ „Св. Климент Охридски” - гр.Попово - ЛОТ №5

Преди:
Сега:

ОУ „Л.Каравелов” - гр.Попово - ЛОТ №6

Преди:
Сега:

ОУ „Н.Й.Вапцаров” - гр.Попово - ЛОТ №7

Преди:
Сега:

ОУ „А.Страшимиров” - с.Светлен - ЛОТ №8

Преди:
Сега:

ОУ „Хр.Ботев” - с.Ломци - ЛОТ №9

Преди:
Сега:

Върни се горе...

placeholder