1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща бизнес развитието в индустриалната зона на Попово
Финансираща програма: Програма ФАР/Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Стойност на проекта: 574 613 лв.
Период на изпълнение: от януари 2006 г. до август 2007 г.
Основна цел на проекта: Възстановяване на  уличното водоснабдяване и канализационна система в индустриална зона Попово; възстановен и реконструиран пътен уличен участък в индустриална зона Попово

Постигнати резултати:

Сега: 

 


Върни се горе
...

placeholder