1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Канализация по ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река Поповска - град Попово
Финансираща програма:

ПУДООС

Стойност на проекта: 453 705 лв.
Период на изпълнение: от юли 2007 г. до ноември 2007 г.
Основна цел на проекта: Изграждане на нова канализация за смесени води – 360 м, нова канализация за дъждовни води – 259 м; изградени 5 нови сградни кана лизационни отклонения и включване към канализацията на всички тангиращи имоти, които не са заустени в канализация; изградени 9 нови двойни улични оттоци; изградени 10 нови ревизионни шахти и 1 нова шахта дъждопреливник.
Постигнати резултати:

Преди:
Сега:

 

Върни се горе...

placeholder