1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски” до пл. “3 март” град Попово”
Финансираща програма: МТСП – Проект “Красива България”
Стойност на проекта: 199 833,68 лв.
Период на изпълнение: от февруари 2009 г. до август 2009 г.
Основна цел на проекта: Оптимизиране на  алейната мрежа на парка, доставяне и монтиране на нова паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци, оформяне на тревните площи.
Постигнати резултати:

Преди:
Сега:

 

 


Върни се горе
...

placeholder