1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Корекция на река Поповска от км 5+302.49 до км 5+519.61 град Попово
Финансираща програма:

ПУДООС

Стойност на проекта: 489 990 лв.
Период на изпълнение: от юни 2008 г. до юни 2009 г.
Основна цел на проекта:

Почистване на съществуващата саморасла растителност, предотвратяване на ерозията на речното русло на р. Поповска, осигуряване на безпрепятствено провеждане на протичащите  водни количества  и подобряване на ландшафта  в централната част на гр. Попово. Създаване на възможност за подобряване на емисионното състояние на водата във водния обект.

Постигнати резултати:

Преди:
Сега:

 

 


Върни се горе
...

placeholder