1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово
Финансираща програма: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Стойност на проекта: 4 985 104,40 лв.
Период на изпълнение: от юли 2008 г. до юли 2010 г.
Основна цел на проекта: Да допринесе за осигуряване на по-добра транспортна достъпност, взаимосвързаност и мобилност в рамките на община Попово (град  Попово с прилежащия му ареал) чрез интегрирано подобряване на пътни участъци от общинската пътна мрежа, което също така ще доведе и до укрепване на местния икономически потенция, повишаване качеството на живот, икономическата активност и инвестиционната привлекателност на общината.
Основни дейности:

 

Рехабилитация на път TGV3144/III-4009 Долна Кабда -Априлово/ - Марчино от км.0+000 до км. 1+200;


Рехабилитация на път TGV1123/ІІІ-204, Благоево - Попово/ Ломци - Садина/ ІІІ-2002/ от км.0+510 до км.2+890;
Рехабилитация на път RAZ1111/ІІІ-204, Разград - Благоево/ Граница Община Разград- Попово/ Еленово- Дриново/ ІІІ-204/ от км. 8+250 до км. 9+230;
Рехабилитация на Път TGV1121/ ІІІ-202, Благоево - Попово/ - Паламарца - ученически лагер от км. 0+000 до км.4+400;
Рехабилитация на път TGV1127/ІІІ-204, Ломци - Попово/ - Кардам/ ІІІ-204/ от км.2+200 до км.2+600;
Рехабилитация на път TGV2133/TGV 3132, Славяново - Бракница/ - Горица - Манастирца- Граница Община/ Попово- Стражица/ - /VTR2283/ от км. 0+000 до км. 1+942;
Рехабилитация на път TGV2133/TGV3132, Славяново- Бракница/ - Горица - Манастирца- Граница Община/ Попово- Стражица/-/ VTR2283/ от км.2+639 до км. 6+225;
Рехабилитация на път TGV3132 Славяново- Бракница от км.0+000 до км. 7+824;
Рехабилитация на път TGV2134/ІІІ-204, Попово- Долец/ Славяново - Баба Тонка от км.5+840 до км.8+450.
Постигнати резултати:

Рехабилитация на път TGV3144/III-4009 Долна Кабда -Априлово/ - Марчино от км.0+000 до км. 1+200

Преди:
Сега:

Рехабилитация на път TGV1123/ІІІ-204, Благоево - Попово/ Ломци - Садина/ ІІІ-2002/ от км.0+510 до км.2+890Сега:

Рехабилитация на път RAZ1111/ІІІ-204, Разград - Благоево/ Граница Община Разград- Попово/ Еленово- Дриново/ ІІІ-204/ от км. 8+250 до км. 9+230


Преди:
Сега:

Рехабилитация на Път TGV1121/ ІІІ-202, Благоево - Попово/ - Паламарца - ученически лагер от км. 0+000 до км.4+400Сега:

Рехабилитация на път TGV1127/ІІІ-204, Ломци - Попово/ - Кардам/ ІІІ-204/ от км.2+200 до км.2+600Сега:

Рехабилитация на път TGV2133/TGV 3132, Славяново - Бракница/ - Горица - Манастирца- Граница Община/ Попово- Стражица/ - /VTR2283/ от км. 0+000 до км. 1+942

Преди:
Сега:

Рехабилитация на път TGV2133/TGV3132, Славяново- Бракница/ - Горица - Манастирца- Граница Община/ Попово- Стражица/-/ VTR2283/ от км.2+639 до км. 6+225

Преди:
Сега:

Рехабилитация на път TGV3132 Славяново- Бракница от км.0+000 до км. 7+824

Преди:
Сега:

Рехабилитация на път TGV2134/ІІІ-204, Попово- Долец/ Славяново - Баба Тонка от км.5+840 до км.8+450

Преди:
Сега:

Върни се горе...

placeholder