1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване
Финансираща програма: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Стойност на проекта: 5 435 650 лв.
Период на изпълнение: от юли 2008 г. до юли 2010 г.
Основна цел на проекта: Извършване на  основен ремонт, мерки за енергийна ефективност и доставяне на оборудване на следните културни институции в община Попово: НЧ “Св.св. Кирил и Методий” град Попово; “Дом на културата” град Попово; НЧ квартал Невски; НЧ село Кардам; НЧ село Медовина; НЧ село Садина; НЧ село Водица; НЧ село Марчино
Основни дейности:

№1:

Народно читалище Св.Св.Кирил и Методий” - гр.Попово;

№2: Общински Дом на културата - гр.Попово;
№3: Читалище кв.Невски - гр.Попово;
№4: Народно читалище „Иван Братанов” - с.Кардам;
№5: Народно читалище „Иван Иванов” - с.Медовина;
№6: Народно читалище „Съединение” - с.Садина;
№7: Народно читалище „Просвета” - с.Водица;
№8: Народно читалище „Светлина” - с.Марчино.


Постигнати резултати:

Народно читалище Св.Св.Кирил и Методий” - гр.Попово

Преди:
Сега:

Общински Дом на културата - гр.Попово

Преди:
Сега:

Читалище кв.Невски - гр.Попово


Преди:
Сега:

Народно читалище „Иван Братанов” - с.Кардам

Преди:
Сега:

Народно читалище „Иван Иванов” - с.Медовина

Преди:
Сега:

Народно читалище „Съединение” - с.Садина

Преди:
Сега:

Народно читалище „Просвета” - с.ВодицаСега:

Народно читалище „Светлина” - с.Марчино

Преди:
Сега:


Върни се горе
...

placeholder