1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Деловодна справка

PDFПечатЕ-поща


Проект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

Тук можете да направите справка за състоянието на Ваш документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.), който сте подали в деловодството на Община Попово. За да направите това, при заявяване или подаване на документа в Центъра за административни услуги и информация в Община Попово, деловодителят трябва да Ви е предоставил стикер, в който е посочен регистрационен номер и код за достъп на документа през интернет страницата за Деловодна справка!

В случай, че не разполагате с код за достъп може да получите такъв като се свържете с нас на телефон  0608/40235 или на място в Центъра за административни услуги и информация в Община Попово. За да получите допълнително код за достъп е необходимо да знаете регистрационният индекс и датата на документа, който сте заявили на място в ЦАУИ в общината, както и името на заявителя, и да ги продиктувате на наш служител, който при коректни данни ще Ви предостави код за достъп през интернет страницата за Деловодна справка! В случай, че не знаете горепосочените данни ще Ви бъде отказано предоставянето на код за достъп.

Кодът за достъп е уникален за всеки отделен документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.), в зависимост от неговият регистрационен индекс, дата и кореспондент!

Важно: При попълване на полето "Регистр.индекс:" на електронната форма в деловодната справка, трябва да използвате задължително кирилица, ако регистрационният индекс, който са Ви предоставили от деловодството на Община Попово, съдържа букви!

Деловодна справка може да направите тук:


placeholder