Регистър на актове за общинска собственост

Последна промяна от Сряда, 07 Ноември 2018г.

ПечатПроект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

Тук може да направите Справка в публичният Регистър на актове за общинска собственост на Община Попово.


Регистър на актове за общинска собственост на Община Попово