1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

Процедура №9/2022г. Открит конкурс за определяне на изпълнител и възлагане на дейности с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските територии – собственост на Община Попово от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина’’ - (публикувано на 26.09.2022 г.)


Процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги на Плувен басейн в гр.Попово, обл.Търговище - (публикувано на 01.03.2022 г.)


Процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Попово“ - (публикувано на 19.01.2022 г.)

Допълнителна информация към процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Попово“

ПРОТОКОЛ за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците в Процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Попово“ - (публ. на 08.02.2022 г.)

ЗАПОВЕД З-22-71/08.02.2022 г. за обявяване на класирането на участниците и за определяне на изпълнител на Процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Попово“- (публ. на 08.02.2022 г.)

placeholder