1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 26.03.2013 г.

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет:

„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово” по две обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ В ГР.ПОПОВО”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ЧЕРТИТЕ НА ГР. ПОПОВО”

Публикувана в РОП с ID:9013618/26.03.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 5.386 MB --------------------

================================================================================================================

placeholder