1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Информация и публичност” по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Попово”

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 24.07.2013 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Информация и публичност” по проект: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 по ОПАК по  Договор № А12-22-123/05.04.2013 г .

Публикувана в РОП с ID:9018015/24.07.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.792 MB

================================================================================================================

placeholder