1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Попово

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 14.08.2013 г.

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 с предмет:

"Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Попово"

в рамките на проект, финансиран по  мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № 181/17.04.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 8.614 MB

======================================================================================================

placeholder