1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Попово

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 16.09.2013 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:

„Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Попово” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.552 MB

ИНФОРМАЦИЯ
(публикуван на: 04.02.2015 г. 17:09 ч.)

======================================================================================================

placeholder