Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово

Печат


Публикувано: 29.10.2013 г.

Обявление за Процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП «опростени правила» с предмет:

”Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово”

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 0.389 MB


======================================================================================================