1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Попово- общо 98.341 дка в землището на с. Медовина

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 10.04.2014 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка ще се прилагат предвидените в ЗОП опростени правила -чл.14, ал.3, т.2 с предмет:

"ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА ПОПОВО - ОБЩО 98.341 ДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МЕДОВИНА"

ПО ДОГОВОР НОМЕР: 42/2/2231011 от 30.12.2013г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 4.631 MB

ВЪПРОСИ - ОТГОВОРИ №1

ДОГОВОР
(публикуван на: 18.07.2014 г.)


АНЕКС 1
(публикуван на: 15.05.2015 г.)

======================================================================================================

placeholder