1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Избор на изпълнител на СМР за строеж „Зони за отдих и развлечение около яз.Каваците”

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 30.04.2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител на СМР за строеж „Зони за отдих и развлечение около яз.Каваците”

ПО ДОГОВОР НОМЕР: № 42/3/3130556 от 27.12.2013г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 3.566 MB
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ
(публикуван на: 06.01.2015 г. 15:40 ч.)

Освободена гаранция за изпълнение на договор на 06.01.2015 г. на участник Стройко СС ЕООД - основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder