1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.08.2014 г. - ”Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2014/2015 година

PDFПечатЕ-поща


Публикувано: 06.08.2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл.14, ал.3, т. 2 - "Опростени правила" от ЗОП, с предмет:

”Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2014/2015 година, по 2 (две) обособени позиции:

1. Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа в община Попово”.

2. ”Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на гр. Попово и кметствата”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 4.246 MB
ДОГОВОР по ОП 1
(публикуван на: 05.11.2014 г.)
ДОГОВОР по ОП 2
(публикуван на: 05.11.2014 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение ОП 1
(публикуван на: 21.04.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение ОП 2
(публикуван на: 21.04.2015 г.)

Освободена гаранция за изпълнение на 22.04.2015 г. на участник „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО” ООД - основание: изпълнен договор

Освободена гаранция за изпълнение на 22.04.2015 г. на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т” ЕАД - основание: изпълнен договор

======================================================================================================

placeholder