1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22.10.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0019 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 22.10.2014 г.
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2014-0019
Идентификационен номер на преписка: 00012-2014-0019
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т.2,
с предмет:
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово", по обособени 6 (шест) позиции


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 22.10.2014 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 22.10.2014 г.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 22.10.2014 г.)

РЕШЕНИЕ за промяна на обявление
(публикуван на: 23.10.2014 г.)

ЗАПИТВАНЕ №1
(публикуван на: 24.11.2014 г. 12:00 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 10.12.2014 г. 14:26 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 17.12.2014 г. 15:26 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 29.12.2014 г. 15:59 ч.)


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 29.12.2014 г. 15:59 ч.)


ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 12.02.2015 г. 15:59 ч.)


ДОГОВОР ОП 5
(публикуван на: 12.02.2015 г. 17:59 ч.)


ДОГОВОР ОП 6
(публикуван на: 12.02.2015 г. 17:59 ч.)


ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 16.02.2015 г. 16:31 ч.)


ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 16.02.2015 г. 16:31 ч.)


ДОГОВОР ОП 4
(публикуван на: 16.02.2015 г. 16:31 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 1
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:50 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 2
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:51 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 3
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:51 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 4
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:51 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 5
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:51 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 6
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:51 ч.)

======================================================================================================

placeholder