1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0022 - Упражняване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 31.10.2014 г.
Дата на публикуване: 31.10.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2014-0022
Идентификационен номер на преписка: 00012-2014-0022
ПРОЦЕДУРА на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Упражняване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”,
открита с Решение № З-14-968/31.10.2014г. на Кмета на Община Попово и на основание чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 31.10.2014 г.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 31.10.2014 г.)

ДОКЛАД
(публикуван на: 20.11.2014 г. 13:29 ч.)
РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 20.11.2014 г. 13:30 ч.)

ДОГОВОР
(публикуван на: 21.01.2015 г. 16:41 ч.)

======================================================================================================

placeholder