1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0021 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 31.10.2014 г.
Дата на публикуване: 03.11.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2014-0021
Идентификационен номер на преписка: 00012-2014-0021
ПРОЦЕДУРА на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 03.11.2014 г.)

ДОГОВОР
(публикуван на: 01.12.2014 г.)

======================================================================================================

placeholder