1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0023 - Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 10.11.2014 г.
Дата на публикуване: 10.11.2014 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2014-0023
Идентификационен номер на преписка: 00012-2014-0023

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет избор на изпълнител на СМР за строеж:

"Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 10.11.2014 г. 17:22 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 10.11.2014 г. 17:24 ч.)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 10.11.2014 г. 17:26 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ЗАПИТВАНЕ №1
(публикуван на: 27.11.2014 г. 11:23 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ЗАПИТВАНЕ №2
(публикуван на: 15.12.2014 г. 16:21 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 07.01.2015 г. 14:51 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.01.2015 г. 12:37 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 15.01.2015 г. 12:37 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 06.02.2015 г. 16:48 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР с подизпълнител
(публикуван на: 06.02.2015 г. 16:48 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 19.08.2015 г. 13:16 ч.)

Освободена гаранция за участие на 28.01.2015 г. на участник МИГ-МАРКЕТ ООД - основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 29.01.2015 г. на участник ПЪТСТРОЙ- ВАРНА ЕООД - основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 06.02.2015 г. на участник РАДИТА ООД - основание: Сключен договор с друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 06.02.2015 г. на участник АНТОЛА АД - основание: Сключен договор.

Освободена гаранция за изпълнение  на 19.08.2015 г. на участник „АНТОЛА” АД – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder