1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.03.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0003 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.03.2015 г.
Дата на публикуване: 18.03.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0003
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0003

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

"Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово", по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля”, бл. 51, вх. от А до вх. Е, с обща приета разгъната застроена площ 8500 кв.м”

Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля”, бл. 51, вх. от А до вх. Е, с обща приета разгъната застроена площ 8500 кв.м”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 18.03.2015 г. 16:17 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 18.03.2015 г. 16:17 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 18.03.2015 г. 16:17 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 23.04.2015 г. 11:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 04.05.2015 г. 14:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.05.2015 г. 13:52 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ - класиране
(публикуван на: 15.05.2015 г. 13:53 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР по ОП 1
(публикуван на: 22.06.2015 г. 17:30 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР по ОП 2
(публикуван на: 22.06.2015 г. 17:30 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП1
(публикуван на: 10.11.2015 г. 14:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП2
(публикуван на: 10.11.2015 г. 14:28 ч.)

Освободена гаранция за участие на 04.06.2015 г. на участник “ФРИБУЛ” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие  на 04.06.2015 г. на участник “КА КОНСУЛТ – 04” ООД – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 26.06.2015 г. на участник „ДИАМАНТ БГ” ЕООД – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие  на 26.06.2015 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за изпълнение на 14.10.2015 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД – основание: изпълнен договор.

Освободена гаранция за изпълнение на 14.10.2015 г. на участник „ДИАМАНТ БГ” ЕООД – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder