1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27.05.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0007 - Основен ремонт на улични настилки в Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 27.05.2015 г.
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0007
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0007

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

"Основен ремонт на улични настилки в Община Попово”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 27.05.2015 г. 15:55 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 27.05.2015 г. 15:55 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 27.05.2015 г. 15:55 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 01.07.2015 г. 15:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 07.07.2015 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ - класиране
(публикуван на: 07.07.2015 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 10.08.2015 г. 16:05 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 11.01.2016 г. 14:50 ч.)

Освободена гаранция за участие на 02.09.2015г. на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т” ЕАД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder