1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0012 - Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 04.08.2015 г.
Дата на публикуване: 04.08.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0012
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0012

ПРОЦЕДУРА за договаряне без обявление по реда на ЗОП, с предмет:

„Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 04.08.2015 г. 10:59 ч.)

ДОКЛАД И ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 31.08.2015 г. 11:26 ч.)


РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 31.08.2015 г. 11:26 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 01.10.2015 г. 15:47 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 14.01.2016 г. 18:13 ч.)

======================================================================================================

placeholder