1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

11.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0013 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.08.2015 г.
Дата на публикуване: 11.08.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0013
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово”, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Младост” бл. 2, вх. А и Б с обща приета разгъната застроена площ 2570 кв.м”
Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Младост” бл. 2, вх. А и Б с обща приета разгъната застроена площ 2570 кв.м”
Обособена позиция 3: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 49, вх. В, Г, Д и Е с обща приета разгъната застроена площ 3670 кв.м”
Обособена позиция 4: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 49, вх. В, Г, Д и Е с обща приета разгъната застроена площ 3670 кв.м”
Обособена позиция 5: “Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля”, бл. 55, бл. 56, бл. 57, бл. 58, с обща приета разгъната застроена площ 6200 кв.м”
Обособена позиция 6: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин”, бл. 3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, с обща приета разгъната застроена площ 8130 кв.м”

Обособена позиция 7: “Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин”, бл. 13, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, с обща приета разгъната застроена площ 5550 кв.м”
Обособена позиция 8: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин”, бл. 15 и бл. 17, и бул. “България” бл. 34, с обща приета разгъната застроена площ 4870 кв.м”
Обособена позиция 9: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин” 1А вх. А, Б, В и Г, с обща приета разгъната застроена площ 6200 кв.м

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.08.2015 г. 16:32 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.08.2015 г. 16:32 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.08.2015 г. 16:32 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 1
(публикуван на: 31.08.2015 г. 11:26 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 29.09.2015 г. 11:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 15.10.2015 г. 17:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 11.11.2015 г. 12:31 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 11.11.2015 г. 12:31 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП1
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:27 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП2
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП3
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП4
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП5
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП6
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП7
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП8
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП9
(публикуван на: 14.12.2015 г. 12:28 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 1
(публикуван на: 09.06.2016 г. 15:59 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 2
(публикуван на: 09.06.2016 г. 15:59 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 4
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 5
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 7
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 8
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 9
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 6
(публикуван на: 05.07.2016 г. 15:33 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 3
(публикуван на: 25.10.2016 г. 18:46 ч.)

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „АР ЕЙ ПИ” ЕООД за обособени позиции 1 и 3 – основание: участникът е отстранен

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „ЛЪКИ ВАРНА” ООД за обособени позиции 5, 7 и 8 – основание: участникът е отстранен

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „ФРИБУЛ” ООД за обособена позиция 3 – основание: участникът е отстранен

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД за обособена позиция 3 – основание: участникът е отстранен

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД за обособени позиции 1, 5, 6 и 9 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 15.12.2015 г. на участник „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД за обособени позиции 2, 4, 7 и 8 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД за обособени позиции 2, 4, 7 и 8 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 15.12.2015 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД за обособени позиции 1, 3, 5, 6 и 9 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник „ДИМИТРОВ И СИН” ЕООД за обособени позиции 1 и 3 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 09.12.2015 г. на участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” за обособени позиции 1 и 3 – основание: избран друг изпълнител

Освободена гаранция за участие на 15.12.2015 г. на участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” за обособени позиции 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 – основание: сключен договор

Освободена гаранция за участие на 15.12.2015 г. на участник „ТОБО ИНВЕСТ” за обособени позиции 1 и 3 – основание: сключен договор

 • Освободена гаранция за изпълнение  на 13.09.2016 г. на участник „ТОБО ИНВЕСТ“ ЕООД   за обособена позиция № 1 – основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция  № 2 – основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 13.09.2016 г. на участник „ТОБО ИНВЕСТ“ ЕООД   за обособена позиция № 3 – основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 4– основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 5– основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 6– основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 7 – основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 8 – основание: изпълнен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД за обособена позиция № 9– основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder