1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

01.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0016 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 01.09.2015 г.
Дата на публикуване: 01.09.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0016
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово”, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 48, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, с обща приета разгъната застроена площ 8170 кв.м”
Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 48, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, с обща приета разгъната застроена площ 8170 кв.м”
Обособена позиция 3: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Панайот Хитов” бл. 35, 37 и 39, с обща приета разгъната застроена площ 6948 кв.м”
Обособена позиция 4: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Панайот Хитов” бл. 35, 37 и 39, с обща приета разгъната застроена площ 6948 кв.м”
Обособена позиция 5: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин” бл. 7, 9 и 11, с обща приета разгъната застроена площ 5556 кв.м”
Обособена позиция 6: „Обследвания за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. „Гагарин” бл. 7, 9 и 11, с обща приета разгъната застроена площ 5556 кв.м”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 01.09.2015 г. 15:20 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 01.09.2015 г. 15:20 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 01.09.2015 г. 15:21 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 14.10.2015 г. 12:11 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 29.10.2015 г. 11:15 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 03.12.2015 г. 16:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 03.12.2015 г. 16:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП1
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП2
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП3
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП4
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП5
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП6
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)


ДОГОВОРИ с подизпълнител ОП3
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)


ДОГОВОРИ с подизпълнител ОП5
(публикуван на: 13.01.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 1
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:01 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 2
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:01 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 3
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:02 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 4
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:02 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 5
(публикуван на: 09.06.2016 г. 17:34 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП 6
(публикуван на: 09.06.2016 г. 17:34 ч.)

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТООД, за Обособенa позиция №  5  – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, за Обособени позиции № 1, 3 и 5– основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „АР ЕЙ ПИ” ЕООД, за Обособени позиции № 1, 3 и 5 – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „НИПРО–КОНТРОЛООД, за Обособенa позиция № 3  – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ–ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, за Обособена  позиция № 1 – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД , за Обособени  позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6  – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ” ООД, за Обособенa позиция № 1 – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „ДИАМАНТ БГ” ЕООД, за Обособени позиции № 2, 4 и 6 – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 05.01.2016 г. на участник „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ” ЕООД, за Обособени позиции № 2, 4 и 6 – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТООД, за Обособенa позиция №  3  – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „НИПРО–КОНТРОЛООД, за Обособенa позиция № 1  – основание: избран друг изпълнител.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ” ООД, за Обособени позиции № 2, 4, 5 и 6 – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТООД, за Обособени позиции № 1, 2, 4,  и 6 – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „НИПРО–КОНТРОЛООД, за Обособенa позиция № 5  – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 14.01.2016 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ” ООД, за Обособенa позиция №  3  – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за участие на 26.01.2016 г. на участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ–ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, за Обособени  позиции № 2, 3, 4, 5 и 6 – основание: участникът е отстранен.

  • Освободена гаранция за изпълнение  на 23.06.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ“  ООД за обособена позиция 1   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 23.06.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ“  ООД за обособена позиция 2   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 28.03.2016 г. на участник „НИПРО-КОНТРОЛ“  ООД за обособена позиция 3   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 23.06.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ“  ООД за обособена позиция 4   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 28.03.2016 г. на участник „НИПРО-КОНТРОЛ“  ООД за обособена позиция 5   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 23.06.2016 г. на участник „АРХКОН ПРОЕКТ“  ООД за обособена позиция 6   – основание: изпълнен договор.

 

======================================================================================================

placeholder