1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0021 - “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 7 (седем) позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.12.2015 г.
Дата на публикуване: 08.12.2015 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2015-0021
Идентификационен номер на преписка: 00012-2015-0021

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 7 (седем) позиции

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 08.12.2015 г. 17:12 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 08.12.2015 г. 17:12 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.12.2015 г. 17:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 14.01.2016 г. 13:35 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:43 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 08.02.2016 г. 17:16 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 29.02.2016 г. 17:31 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 29.02.2016 г. 17:31 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:58 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 06.04.2016 г. 15:52 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 20.04.2016 г. 10:01 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 4
(публикуван на: 20.04.2016 г. 10:01 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 5
(публикуван на: 20.04.2016 г. 10:01 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 6
(публикуван на: 20.04.2016 г. 10:02 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
АНЕКСИ
(публикуван на: 03.04.2017 г. 14:33 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 05.02.2018 г. 14:28 ч.)

======================================================================================================

placeholder