1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0003 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 02.02.2016 г.
Дата на публикуване: 02.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0003
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0003

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

"Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“" за 11 /единадесет/ обекта

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:44 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:44 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 15.03.2016 г. 18:17 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 21.03.2016 г. 17:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 07.04.2016 г. 17:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 07.04.2016 г. 17:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 07.04.2016 г. 17:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 10.05.2016 г. 17:06 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 20.07.2016 г. 14:45 ч.)

 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник ДЗЗД „СКК ЕФЕКТ”  – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА”  ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ”  ООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник „ВИП ПРОЕКТ БГ”  ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.04.2016 г. на участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН”  ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 12.05.2016 г. на участник ДЗЗД „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 12.05.2016 г. на участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 22.07.2016 г. на участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder