1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

11.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0005 - „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради с обществено предназначение на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за е

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.02.2016 г.
Дата на публикуване: 11.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0005
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0005

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради с обществено предназначение на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“” за 3 /три/ обекта.

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.02.2016 г. 17:31 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.02.2016 г. 17:31 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.02.2016 г. 17:31 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 1
(публикуван на: 02.03.2016 г. 17:23 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 21.03.2016 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 29.03.2016 г. 16:18 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 14.04.2016 г. 16:19 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 14.04.2016 г. 16:19 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 14.04.2016 г. 16:19 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 13.05.2016 г. 14:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 05.07.2016 г. 15:33 ч.)

 • Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА”  ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник „ПРОТИКО ИЛ”  ООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник ДЗЗД „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”   – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник ДЗЗД „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ”   ЕООД– основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 15.07.2016 г. на участник „В.Л.М. ЕНЕРДЖИ ”   ЕООД– основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 15.07.2016 г. на участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ”   ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 15.07.2016 г. на участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН”   ЕООД – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за изпълнение  на 28.06.2016 г. на участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД  – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder