1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0006 - „Изготвяне на технически проект за Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 12.02.2016 г.
Дата на публикуване: 12.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0006
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0006

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на технически проект за Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново”

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 12.02.2016 г. 18:07 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 12.02.2016 г. 18:07 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 12.02.2016 г. 18:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 26.02.2016 г. 17:57 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 05.04.2016 г. 17:18 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:09 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:09 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 30.05.2016 г. 17:11 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „НИПРОРУДА”  ООД – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ”  ООД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder