1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0007 - Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и специализирана техника за нуждите на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.02.2016 г.
Дата на публикуване: 25.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0007
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0007

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и специализирана техника за нуждите на община Попово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка на един брой специализиран автомобил – Автовишка за нуждите  на Звена при община Попово;
Обособена позиция №2: Доставка, чрез покупка на един брой лекотоварен автомобил с отделно товарно отделение за нуждите на приют за безстопанствени животни;
Обособена позиция №3: Доставка, чрез покупка на един брой микробус (8+1 места) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово;
Обособена позиция №4: Доставка, чрез покупка на един брой товарен  автомобил (самосвал) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово;
Обособена позиция №5: Доставка, чрез покупка на един брой мини челен товарач втора употреба за нуждите  на Звена при община Попово;”

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.02.2016 г. 17:29 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.02.2016 г. 17:29 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.02.2016 г. 17:29 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЯ 1
(публикуван на: 07.03.2016 г. 13:59 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 04.04.2016 г. 17:37 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 13.04.2016 г. 11:25 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:10 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 05.05.2016 г. 17:40 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 04.08.2016 г. 11:58 ч.)

Освободена гаранция за участие на 09.05.2016 г. на участник „БУЛАКСЕС”  ЕООД за обособена позиция 1 – основание: сключен договор.

Освободена гаранция за изпълнение  на 08.08.2016 г. на участник „БУЛАКСЕС“ ЕООД – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder