1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

08.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаган

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.03.2016 г.
Дата на публикуване: 08.03.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0008
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0008

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Саниране и обновяване на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.51, вх. А-Е с обща РЗП – 5915м2;
Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Мара Тасева” бл.63, бл.65, бл.67 и ул. „Панайот Хитов” бл.23, бл.25 с обща РЗП – 7591м2;
Обособена позиция 3: Многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-8812 м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.49, вх. В-Е, с РЗП-3093 м2
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.50, вх. А-Д, с РЗП-5719 м2;
Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.55, бл.56, бл.57 и бл.58, с  РЗП-4770 м2;
Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” №15 и №17 и бул. „България” №34, с  РЗП-4905 м2;
Обособена позиция 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.3, вх. А-Д, с  РЗП-6886 м2;
Обособена позиция 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.13, вх. А-Г, с  РЗП-5239 м2;
Обособена позиция 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” 1А, вх. А-Г, с  РЗП-6074 м2;
Обособена позиция 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к.”Младост” бл.2, вх.А и Б, с  РЗП-2570 м2;
Обособена позиция 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Панайот Хитов” 35, 37 и 39, с  РЗП- 4504 м2;
Обособена позиция 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.48, вх. А-Е, с приета РЗП-7704 м2;
Обособена позиция 12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.7, бл.9 и бл.11, с  РЗП- 4135 м2;

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:52 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:52 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.03.2016 г. 15:52 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 21.03.2016 г. 13:06 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 23.03.2016 г. 16:19 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 21.04.2016 г. 17:11 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 03.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 02.06.2016 г. 17:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 02.06.2016 г. 17:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 02.06.2016 г. 17:12 ч.)


Договори
(публикуван на: 02.11.2016 г. 16:56 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 11.04.2018 г. 21:27 ч.)

 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ВЕДИПЕМА” ЕООД за обособена позиция № 2– основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „КИМТЕКС ЛС” ООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ ИВАНОВ” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕАД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕАД за обособена позиция № 9 – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „АРГОВОДИНВЕСТ”  ЕАД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ПРИСТА КОНСУЛТ” ООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД за обособени позиции № 1, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД за обособена позиция № 2 – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА” ООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ДЕОМИД”  ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8, 10 и 11 – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРИ-АРТ“ за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „В.Л.М.-ЕНЕРДЖИ” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ТРАКИЯ ГАРАНТ”  АД за обособени позиции № 1, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за обособени позиции № 1, 2,  3, 4, 5, 6, 9 и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ” ООД за обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ” ООД за обособена позиция № 3 – основание: участникът e отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „БГ СУПЕРВИЖЪН” ЕООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „СИ ВИ ЕМ -КОНСУЛТ” ООД за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ,8 , 9, 10, 11  и 12 – основание: избран друг изпълнител.

======================================================================================================

placeholder