1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0009 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля бл. 51

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.03.2016 г.
Дата на публикуване: 18.03.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0009
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0009

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля”, бл. 51, УПИ-II, кв. 157, и.д. № 57649.503.2301,03, вх. А, Б, В, Г, Д, Е

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 18.03.2016 г. 18:17 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 18.03.2016 г. 18:17 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 18.03.2016 г. 18:17 ч.)


РАБОТЕН ПРОЕКТ

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:24 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 25.04.2016 г. 14:49 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 03.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 25.05.2016 г. 18:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 25.05.2016 г. 18:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 25.05.2016 г. 18:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 17.06.2016 г. 17:25 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 19.01.2018 г. 17:48 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 07.06.2016 г. на участник „ДУНАВ” АД – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 07.06.2016 г. на участник ДЗЗД „ПОПОВО 2016“ – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „СТРОЙКОМЕРС--ТТ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”  – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 27.07.2016 г. на участник „ВЕСЕЛА” ООД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder