1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0010 - Основен ремонт на мост и настилки на територията на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.03.2016 г.
Дата на публикуване: 23.03.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0010
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0010

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

“Основен ремонт на мост и настилки на територията на община Попово” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на мост на път TGV – 2134 над р. Голяма река м/у с. Иванча и с. Пиринец“

Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "З – ти март" –западна част

Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на тротоарни настилки по ул. „Каломенска“  - от ул. „29 – ти юни“ до ул. „Лозарска” – от юг и по ул. „Лозарска“ – от изток“

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:59 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:59 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 15:00 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 05.04.2016 г. 17:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 26.04.2016 г. 15:11 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 09.05.2016 г. 16:40 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 28.09.2016 г. 16:12 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 03.10.2016 г. 16:11 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор
(публикуван на: 16.05.2017 г. 22:12 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО”  ООД за обособена позиция 1 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО”  ООД за обособена позиция 2 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ТОП СТРОЙ”  ЕООД за обособена позиция 3 – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО”  ООД за обособена позиция 3 – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder