1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0011 - Основен ремонт на сгради на територията на община Попово по обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.03.2016 г.
Дата на публикуване: 23.03.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0011
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0011

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Основен ремонт на сгради на територията на община Попово по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт клуб на пенсионера село Осиково”

Обособена позиция № 2: „Основен ремонт клуб на пенсионера село Априлово”

Обособена позиция № 3: „Основен ремонт клуб на пенсионера село Помощица”

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:58 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:59 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.03.2016 г. 14:59 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 05.04.2016 г. 17:22 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 28.04.2016 г. 15:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 17.05.2016 г. 16:37 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 17.05.2016 г. 16:37 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 08.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 08.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 08.06.2016 г. 17:07 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП1
(публикуван на: 20.07.2016 г. 14:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП2
(публикуван на: 20.07.2016 г. 14:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ изпълнен договор ОП3
(публикуван на: 20.07.2016 г. 14:45 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ТОП СТРОЙ” ЕООД за обособена позиция 1 – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ”  ЕООД за обособена позиция 1 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ”  ЕООД за обособена позиция 2 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.06.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ”  ЕООД за обособена позиция 3 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 22.07.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция 1   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 22.07.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД  за обособена позиция 2   – основание: изпълнен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 22.07.2016 г. на участник „ТЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция 3 – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder