1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0013 - „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 11.04.2016 г.
Дата на публикуване: 11.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0013
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-8812 м2 по подобекти, както следва: Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.49, вх. В-Е, с РЗП-3093 м2; Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.50, вх. А-Д, с РЗП-5719 м2;
Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.55, бл.56, бл.57 и бл.58, с  РЗП-4770 м2;
Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” №15 и №17 и бул. „България” №34, с  РЗП-4664 м2;
Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.3, вх. А-Д, с  РЗП-6886 м2;
Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.13, вх. А-Г, с  РЗП- 6104 м2;
Обособена позиция 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” 1А, вх. А-Г, с  РЗП-6074 м2;
Обособена позиция 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к.”Младост” бл.2, вх.А и Б, с  РЗП-2570 м2;`
Обособена позиция 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Панайот Хитов” 35, 37 и 39, с  РЗП- 4504 м2;
Обособена позиция 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.48, вх. А-Е, с приета РЗП-7708 м2;
Обособена позиция 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.7, бл.9 и бл.11, с  РЗП- 4135 м2;


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:25 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:25 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 11.04.2016 г. 17:25 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 25.04.2016 г. 14:49 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 03.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 3
(публикуван на: 05.05.2016 г. 17:40 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 4
(публикуван на: 05.05.2016 г. 17:41 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 5
(публикуван на: 13.05.2016 г. 14:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 27.05.2016 г. 13:32 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 14.06.2016 г. 23:17 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 01.07.2016 г. 16:58 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 14.07.2016 г. 16:32 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 14.07.2016 г. 16:32 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 14.07.2016 г. 16:32 ч.)

ДОГОВОРИ
(публикуван на: 28.09.2016 г. 16:13 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключили договори
(публикуван на: 19.01.2018 г. 17:48 ч.)

======================================================================================================

placeholder