1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0014 - Инженеринг – проектиране и изпълнение, вкл. упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на многофункционална детска площадка в ЖК Младост

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.04.2016 г.
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0014
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Инженеринг – проектиране и изпълнение, вкл. упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на многофункционална детска площадка в ЖК Младост“ 


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:15 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 16.05.2016 г. 14:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 25.05.2016 г. 18:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 25.05.2016 г. 18:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 26.01.2017 г. 16:54 ч.)

Освободена гаранция за участие на 13.06.2016 г. на участник „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД – основание: сключен договор.

 • Освободена гаранция за участие на 25.08.2016 г. на участник ДЗЗД „НПЕЕ ПОПОВО”  за обособена позиция № 1 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник „БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ”  ЕООД за обособена позиция № 1 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 08.08.2016 г. на участник ДЗЗД „БИЛДИНГ СИСТЕМИ” за обособена позиция № 2 – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник ОБЕДИНЕНИЕ „Ж. К. РУСАЛЯ – 4770-РА” за обособена позиция № 2 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник „ЪРБЪН ГРИЙН” ЕООД  за обособена позиция № 2 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 25.08.2016 г. на участник „Е-СКАЛИБУР“ ДЗЗД  за обособена позиция № 3 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 31.08.2016 г. на участник „СИМИ” ЕООД за обособена позиция № 4 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник „КАЛЕЯ КОНСУЛТ”  ДЗЗД за обособена позиция № 5 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 05.08.2016 г. на участник ДЗЗД „ГАГАРИН” за обособена позиция № 6 – основание: участникът е отстранен.
 • Освободена гаранция за участие на 25.08.2016 г. на участник  „ПИ ЕС ПИ” ЕООД  за обособена позиция № 6 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 25.08.2016 г. на участник „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД за обособена позиция № 6 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 31.08.2016 г. на участник  ДЗЗД „ПОПОВО 2016” за обособена позиция № 7 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник  „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД за обособена позиция № 8 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 25.08.2016 г. на участник  ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ – УРБАНЕКС”  - за обособена позиция № 9 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 31.08.2016 г. на участник  „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД  - за обособена позиция № 9 – основание: сключен договор.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник  ОБЕДИНЕНИЕ „Ж. К. РУСАЛЯ – 4135-ПВ”  за обособена позиция № 10 – основание: избран друг изпълнител.
 • Освободена гаранция за участие на 29.08.2016 г. на участник  „ХОТАЛИЧ” ЕООД  - за обособена позиция № 10 – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder