1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0015 - Изработване на технически проекти за изграждане на паркинги в гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.04.2016 г.
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0015
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изработване на технически проекти  за изграждане на паркинги в гр. Попово"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:15 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 13.05.2016 г. 14:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 07.07.2016 г. 16:48 ч.)

======================================================================================================

placeholder