1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0016 - Изготвяне на: „Технически проект за изграждане на спортна площадка в ЖК „Младост“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.04.2016 г.
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0016
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на: „Технически проект за изграждане на спортна площадка в ЖК „Младост“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:15 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 18.05.2016 г. 17:03 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 27.05.2016 г. 16:09 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 27.05.2016 г. 16:09 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 09.06.2016 г. 16:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)

Освободена гаранция за участие на 13.06.2016 г. на участник „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder