1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0017 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 3 (три) позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.04.2016 г.
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0017
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0017

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 3 (три) позиции“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 10:15 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.05.2016 г. 16:56 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 17.06.2016 г. 17:24 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 17.06.2016 г. 17:25 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 07.07.2016 г. 16:49 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 07.07.2016 г. 16:49 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 07.07.2016 г. 16:49 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
АНЕКСИ
(публикуван на: 03.04.2017 г. 17:21 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 05.02.2018 г. 14:28 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 08.07.2016 г. на участник „ЗЛАТЕН ПЛОД-П” ЕООД за обособена позиция 1 – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.07.2016 г. на участник „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД за обособена позиция 1 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.07.2016 г. на участник „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД за обособена позиция 2 – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 08.07.2016 г. на участник „ЗЛАТЕН ПЛОД-П” ЕООД за обособена позиция 2 – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за участие на 08.07.2016 г. на участник „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД за обособена позиция 3 – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder