1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0018 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ул. „Мара Тасева” № 63, 65, 67 и ул. „Панайот Хитов” № 23, 25, ПИ ид. № 57649.503.2455, кв. 503

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.04.2016 г.
Дата на публикуване: 13.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0018
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0018

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ул. „Мара Тасева” № 63, 65, 67 и ул. „Панайот Хитов” № 23, 25, ПИ ид. № 57649.503.2455, кв. 503“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 17:14 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 17:14 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.04.2016 г. 17:14 ч.)

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 03.05.2016 г. 16:45 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 17.05.2016 г. 16:38 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.05.2016 г. 16:56 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 02.06.2016 г. 17:13 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 02.06.2016 г. 17:13 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 19.07.2016 г. 14:38 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 19.01.2018 г. 17:48 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 28.06.2016 г. на участник ДЗЗД „ПОПОВО 2016”  – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 28.06.2016 г. на участник ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”  – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 28.07.2016 г. на участник „НСК СОФИЯ” ЕООД – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 28.07.2016 г. на участник „ВЕСЕЛА”   ООД – основание: сключен договор.

======================================================================================================

placeholder