1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0019 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 14.04.2016 г.
Дата на публикуване: 14.04.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0019
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0019

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“” за 11 /единадесет/ обекта“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 14.04.2016 г. 11:43 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 14.04.2016 г. 11:43 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 14.04.2016 г. 11:43 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 13.05.2016 г. 14:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 20.05.2016 г. 16:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОГОВОР
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:08 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 05.07.2016 г. 15:34 ч.)

  • Освободена гаранция за участие на 28.06.2016 г. на участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”  – основание: избран друг изпълнител.
  • Освободена гаранция за участие на 28.06.2016 г. на участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД  – основание: сключен договор.
  • Освободена гаранция за изпълнение  на 28.06.2016 г. на участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД  – основание: изпълнен договор.

======================================================================================================

placeholder