1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.06.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0023 - Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както следва по обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.06.2016 г.
Дата на публикуване: 06.06.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0023
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0023

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП, с предмет:

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както следва по обособени позиции
Обособена позиция №1: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-8812 м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.49, вх. В-Е, с РЗП-3093 м2;
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.50, вх. А-Д, с РЗП-5719 м2;
Обособена позиция №2: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-15048 м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.55, бл.56, бл.57 и бл.58, с  РЗП-4770 м2;
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.48, вх. А-Е, с приета РЗП-7708 м2;
Подобект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к.”Младост” бл.2, вх.А и Б, с  РЗП-2570 м2;
Обособена позиция №3: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-14903м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.7, бл.9 и бл.11, с  РЗП- 4135 м2;
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.13, вх. А-Г, с  РЗП- 6104 м2;
Подобект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” №15 и №17 и бул. „България” №34, с  РЗП- 4664 м2;
Обособена позиция №4: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-17464м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” 1А, вх. А-Г, с  РЗП-6074 м2;
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.3, вх. А-Д, с  РЗП-6886 м2;
Подобект 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Панайот Хитов” 35, 37 и 39, с  РЗП- 4504 м2;

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.06.2016 г. 17:07 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 22.07.2016 г. 16:25 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 02.08.2016 г. 14:54 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 01.09.2016 г. 22:53 ч.)


ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 01.09.2016 г. 22:53 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 01.09.2016 г. 22:53 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 01.09.2016 г. 22:53 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 25.10.2016 г. 18:46 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 10.04.2018 г. 21:16 ч.)

======================================================================================================

placeholder