1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0024 - „Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството” по три обособени позиции, както следва:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 12.07.2016 г.
Дата на публикуване: 12.07.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0024
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0024

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството” по три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 
Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр. Попово
Обособена позиция № 2
Реконструкция и ремонт на ДГ “Зарайск“ с. Зараево, част от образователна инфраструктура с местно значение за община Попово, област Търговище
Обособена позиция № 3
Реконструкция и ремонт на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Зараево, част от образователна инфраструктура с местно значение за община Попово, област Търговище

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 16:57 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 16:57 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 16:57 ч.)

ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 23.08.2016 г. 15:08 ч.)
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 02.09.2016 г. 16:02 ч.)
ДОКЛАД
(публикуван на: 19.09.2016 г. 14:35 ч.)
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 19.09.2016 г. 14:36 ч.)
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 19.09.2016 г. 14:35 ч.)
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 19.09.2016 г. 14:36 ч.)
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)
ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)
ДОГОВОР ОП 3
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)

======================================================================================================

„Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване

на авторски надзор по време на строителството”

по три обособени позиции, както следва:
placeholder