1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0027 - Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхното

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 29.07.2016 г.
Дата на публикуване: 29.07.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0027
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0027

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхното депониране"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:46 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:46 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:46 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 25.08.2016 г. 17:04 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ОБЯВЛЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 12.09.2016 г. 14:24 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 12.09.2016 г. 14:25 ч.)

======================================================================================================


placeholder